De Advocaten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mr. L.F. Portier

Mr. L.F. Portier heeft tientallen jaren ervaring. Personen met een andere nationaliteit krijgen te maken met een wirwar van regels en voorwaarden die ook nog voortdurend veranderen, afhankelijk van de politieke situatie. Vragen kunnen zich voor doen met betrekking tot gezinshereniging, machtiging tot voorlopig verblijf, permanent verblijf, EU-onderdanen, naturalisatie, studenten, werknemers en zelfstandigen. Met al deze kwesties, vallende onder het zogenoemde vreemdelingenrecht, heeft mr. Portier zich bezig gehouden.
Vreemdelingenrecht valt onder het bestuursrecht, waarbinnen mr. Portier zich daarnaast bezig houdt met geschillen tussen u als burger en de (gemeentelijke) overheid.
Voorts kan mr. Portier u al dan niet procedureel bijstaan indien u als exploitant van een van horeca lokaliteit geconfronteerd wordt met sluiting van uw zaak wegens vermoedelijke overtreding van het sluitingsuur, dan wel verstoring van de openbare orde. Datzelfde geldt wanneer woningbouwverenigingen u uit uw huis willen zetten vanwege bijvoorbeeld een hennepkwekerij.
Ten slotte is het personen-en familierecht een onderdeel van het werkgebied van mr. Portier. Daarbij valt te denken aan echtscheidingen, omgangsregelingen, (kinder-)alimentatie en gezag.
Mr. Portier heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten algemene rechtspraktijk, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd gebied.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mr. P.J.J. van de Kerkhof

Mr. P.J.J. van de Kerkhof studeerde in 2005 aan de Universiteit van Tilburg af in de rechten, met als afstudeerrichting ICT en recht met een strafrechtelijke invalshoek. Na zijn studie is hij tot aan zijn beëdiging als advocaat in 2010, werkzaam geweest als incassospecialist. Reeds vanaf zijn beëdiging is mr. Van de Kerkhof als maat verbonden aan het kantoor Portier & Van de Kerkhof Advocaten (voorheen Portier Advocaten), waarbinnen hij een algemene rechtspraktijk beoefende. Al snel bleek dat de affiniteit met strafrecht het grootst was, waardoor sinds 2016 vrijwel alleen nog maar strafzaken door mr. Van de Kerkhof worden behandeld. Geen strafzaak is mr. Van de kerkhof te gek waardoor u in geval van alle verdenkingen of andere strafrechtelijke aangelegenheden bij hem terecht kunt. U kunt bij mr. Van de Kerkhof rekenen op een minutieuze ontrafeling van een dossier waarna er pas sprake is van tevredenheid bij het “minimaal” haalbare. Uiteraard kunt u ook (nog) bij hem terecht voor wat betreft de overige rechtsgebieden. Niet verwonderlijk is, dat, gezien de jarenlange incasso ervaring, de incassopraktijk binnen dit kantoor, door hem wordt gedreven.
Om verschillende redenen kan betaling van uw factuur uitblijven. Hierbij valt te denken aan betalingsonmacht, betalingsonwil, een dreigend faillissement of ontevredenheid. Debiteuren kunnen een aanzienlijke schadepost veroorzaken voor u als particulier of ondernemer. Indien betaling van uw vordering, ondanks een of meerdere verzoeken daartoe, uitblijft, kan mr. Van de Kerkhof een incassoprocedure voor u opstarten. Mr. van de Kerkhof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht en vreemdelingenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor meer informatie of vragen neem Contact met ons op.