OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Personen- en familierecht

Op het rechtsgebied personen- en familierecht wordt u gericht bijgestaan indien u wilt scheiden van uw echtgeno(o)t(e) of wanneer u de samenleving met uw partner wilt verbreken. Ook met betrekking tot (kinder-)alimentatiekwesties en omgangsregelingen wordt doeltreffend opgetreden. Dat geldt ook voor ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Vreemdelingenrecht

In het vreemdelingenrecht wordt adequate hulp geboden bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd, alsook bij Toegang- en Verblijfprocedures (TEV) betreffende bijvoorbeeld familie en gezin, studie, arbeid in loondienst of als zelfstandige.
Ook bij weigering of intrekking van een verblijfsvergunning en / of ongewenst-verklaring, dan wel bij het uitvaardigen van een terugkeerbesluit (met inreisverbod), wordt deskundige bijstand verleend, hetgeen ook geldt voor (vreemdelingen-)bewaringszaken en zaken betreffende naturalisatie.

Voor meer informatie of vragen neem Contact met ons op.

Voor meer informatie of vragen neem Contact met ons op.