Strafrecht

Bent u, of is een van uw familieleden of naasten gedagvaard, of anderszins betrokken in een strafrechtelijke procedure van welke aard dan ook, dan is snelle en adequate communicatie met alle belanghebbenden van groot belang.

Binnen dit kantoor wordt direct in actie gekomen voor de verdachte en waar nodig, steun geboden aan familieleden en naasten. De beste verdediging door middel van 100% inzet is het motto.

COMMUUN STRAFRECHT

Commuun strafrecht wil zo veel zeggen als ‘gewoon’ of klassiek strafrecht. U moet dan denken aan de navolgende delicten

Geweldsmisdrijven (eenvoudige mishandeling, openlijk geweld, zware mishandeling, doodslag, moord)

Georganiseerde misdaad (ladingdiefstallen, grootschalige drugshandel, mensenhandel,
wederrechtelijke vrijheidsberoving) 

Vermogensmisdrijven (diefstal, oplichting, verduistering, witwassen, afpersing).

STRAFRECHT BIJZONDER

Het strafrecht omvat tevens zaken betreffende uitlevering en overlevering en zaken betreffende strafoverdracht op basis van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) of de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). Ook kunt u bij ons kantoor terecht voor rechtsbijstand ter zake een gratieverzoek. Daarnaast worden niet doorsnee verdachten bijgestaan, zoals mensen met een bijzondere persoonlijkheidsproblematiek. Te denken valt aan zogenaamde TBS- zaken en zaken waarbij de ISD-maatregel een rol speelt. Ten slotte worden vaak in het verlengde van een strafzaak ontnemingsvorderingen behandeld.

JEUGD(STRAF)RECHT

Het jeugdrecht omvat zowel het jeugdstrafrecht als het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, al dan niet gesloten). Bij het jeugdstrafrecht zijn specifieke strafbepalingen van toepassing op de minderjarige.

ECONOMISCH STRAFRECHT

Economisch strafrecht is in de regel gebaseerd op de Wet op de Economische Delicten (WED). Binnen het economisch strafrecht staan we niet alleen bedrijven bij, maar ook particulieren. Veel voorkomend zijn zaken i.v.m. milieuwetgeving of de zogenaamde “vuurwerkzaken”.

Voor meer informatie of vragen neem Contact met ons op.